• Home
  • Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

 Η ιστοσελίδα https://theologidis.com («Ιστοσελίδα») αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800744494, ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139310904000, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καραολή & Δημητρίου 15 και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητάς της την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και τη χονδρική πώληση ανταλλακτικών ειδών και λιπαντικών οχημάτων («Εταιρία»).

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα ανήκει στην Εταιρία και αποτελεί επιπλέον κανάλι χονδρικής πώλησης των προϊόντων που αντιπροσωπεύει ή/και διανέμει η Εταιρία («Β2Β»).

Οι παρόντες όροι αφορούν τόσο τον απλό επισκέπτη της Ιστοσελίδας όσο και τον χρήστη του Β2Β που εγγράφεται, συνδέεται, πλοηγείται και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσα από το Β2Β (αμφότεροι ο «Χρήστης»). Οι όροι αυτοί αποτελούν ενιαίο σύνολο με την Πολιτική Απορρήτου – GDPR που ενσωματώνεται σε αυτούς.

Ο Χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Β2Β.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης όποτε η ίδια το κρίνει αναγκαίο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις ή αλλαγής της εμπορικής της πολιτικής. Οι τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο Χρήστης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και το Β2Β, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτών συνεπάγεται την αποδοχή και των τυχόν τροποποιήσεων που έχουν επέλθει.

 

Πρόσβαση στο B2B  

 Το B2B αφορά αποκλειστικά σε χονδρική πώληση.

 

Η πρόσβαση του Χρήστη στο B2B εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την εγγραφή του στο B2B με τη συμπλήρωση στη σχετική φόρμα της Ιστοσελίδας των στοιχείων του που περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμό του, το e-mail του καθώς και κωδικό πρόσβασης της επιλογής του. Η Εταιρία λαμβάνει ειδοποίηση αιτήματος εγγραφής και μπορεί να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει ή όχι την εγγραφή του Χρήστη στο B2B.

 

Το Β2Β απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και του Β2Β, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τις ανάγκες λειτουργίας του Β2Β. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της Ιστοσελίδας και πάροχο του Β2Β. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων κατά περίπτωση.

 

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο Β2Β, η Εταιρία μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Περιορισμός Ευθύνης

H Εταιρία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που πoυλάει μέσω του Β2Β με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). H Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στο Β2Β ή/και στην Ιστοσελίδα.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και του Β2Β, που περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, το λογότυπο THEOLOGIDIS parts & lubes και τα σήματα κατατεθέν είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και το Β2Β μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το Β2Β δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και το Β2Β, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Τρόποι Πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

 

Προσοχή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, συνιστάται να αναγράφεται στην αιτιολογία της μεταφοράς το όνομα του πελάτη ή η επωνυμία της επιχείρησης που υπέβαλε την παραγγελία.

Ο πελάτης παρακαλείται να στέλνει με e-mail στην Εταιρία αντίγραφο του αποδεικτικού της πληρωμής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

  1. Με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα τύπου Mastercard ή Visa με δυνατότητα άτοκων δόσεων ανάλογα με το τελικό ποσό της παραγγελίας.

Η διαδικασία πληρωμής μέσω κάρτας γίνεται σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με κρυπτογράφηση 2048bit SSL.

Κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων με χρήση κάρτας, τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη δεν αποθηκεύονται ή γνωστοποιούνται στο B2B, αλλά μεταφέρονται αποκλειστικά στην τράπεζα και προστατεύονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

  1. Με αντικαταβολή – Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας σε αυτόν. Η πληρωμή με αντικαταβολή μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση για τον πελάτη κατά περίπτωση. Ο πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρία και να πληροφορηθεί σχετικά με πιθανό κόστος αντικαταβολής κατά την υποβολή της παραγγελίας του.

 

  1. Παραλαβή από τις αποθήκες της εταιρίας και εξόφληση με μετρητά.

 

Αποστολές Προϊόντων

Οι τρόποι αποστολής είναι οι εξής:

  1. Με μεταφορική εταιρία επιλογής του πελάτη. Το κόστος της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του πελάτη.

 

  1. Εντός Θεσσαλονίκης οι παραδόσεις γίνονται από την Εταιρία. Τον κίνδυνο και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων φέρει σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία.

 

  1. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει ο ίδιος τα εμπορεύματά του από την αποθήκη της Εταιρίας.

Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον τρόπο αποστολής ή παραλαβής της παραγγελίας του κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Η γνωστοποίηση του τρόπου αποστολής/παραλαβής μπορεί να γίνει με e-mail ή τηλεφωνικώς. Η υποχρέωση γνωστοποίησης δεν ισχύει για τους πελάτες που έχουν υποδείξει στην εταιρία επιθυμητό τρόπο αποστολής/παραλαβής που ισχύει για όλες τις παραγγελίες τους στην Εταιρία.

Υπαναχώρηση, Ακύρωση και Επιστροφές προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της. Δεν υφίσταται δυνατότητα άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης. Επίσης, δεν γίνεται δεκτή η αλλαγή/επιστροφή των προϊόντων, ούτε είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λανθασμένης παράδοσης

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναποστολής στον πελάτη επιβαρύνουν την Εταιρία δεδομένου ότι τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρία τρόπος επιστροφής και χρόνος παράδοσης του προϊόντος. Εν συνεχεία αφού γίνει προηγουμένως ο απαραίτητος τυπικός έλεγχος του επιστρεφόμενου προϊόντος, γίνεται η αποστολή του σωστού προϊόντος εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόν κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη ή εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί άλλο προϊόν τότε εκδίδεται σε αυτόν πιστωτικό αντίστοιχου ποσού για επόμενη παραγγελία.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια, η Εταιρία έχει καταρχήν υποχρέωση αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με όμοιο ή, αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, με προϊόν επιλογής του αγοραστή ίσης αξίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει για την αντικατάσταση προϊόν μεγαλύτερης αξίας από το αγορασθέν, υποχρεούται στην καταβολή της χρηματικής διαφοράς. Για προϊόν μικρότερης αξίας, η διαφορά διευθετείται μέσω πιστωτικού υπολοίπου για επόμενη παραγγελία.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) καθώς και την πλήρη συσκευασία του. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η καλή συσκευασία από τον πελάτη καθώς ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται με το μέσο που συστήνει η Εταιρία, o πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρία και η Εταιρία επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος κατά περίπτωση.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο όμοιο προϊόν ή με άλλο προϊόν εάν το επιθυμεί ο πελάτης ή εκδίδεται πιστωτικό για επόμενη παραγγελία.

Μη παραλαβή προϊόντος

Η Εταιρία ευθύνεται για μη παραλαβή προϊόντος μόνο όταν αποστέλλει τα προϊόντα η ίδια.

Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επιπλέον, οι τιμές των μηχανελαίων και βαλβολινών επιβαρύνονται με τέλος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 0,02/κιλό.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη συνδιαλλαγή με την Εταιρία μέσω του B2B είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και του B2B, ο Χρήστης μπορεί να χρειαστεί να δώσει πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις συναλλαγές του με την Εταιρία. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία είναι σύμφωνη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ-GDPR) και για την οποία ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί μέσα από τον ειδικό σύνδεσμο «Πολιτική Απορρήτου – GDPR» της Ιστοσελίδας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία.

Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.